Hållbar utveckling

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN:s riktlinjer för miljö och socialt ansvar bygger på OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för miljö och social hänsyn vid statsstödda exportkrediter – Common Approaches.

Dialog med företag och organisationer

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige om hur vi tillsammans kan fortsätta att driva på utvecklingen och bidra till ett ökat ansvar för köparen och hur produkten ska användas.

EKN har också en fortlöpande dialog med frivilligorganisationer såsom Transparency International, Amnesty International och Diakonia för att få deras perspektiv på EKN:s verksamhet.


EKN:s policy och riktlinjer

Läs mer

Kontaktpersoner

Karl-Oskar Olming
Africa Representative
+255 682 628 208

Karin Wessman
Senior Sustainability Analyst
08-788 01 93

Sofia Grahn
Sustainability Analyst
08-788 02 27

http://www.ekn.se/