Hållbar långivning

EKN:s policy för hållbar långivning innebär att vi inte ska garantera exportkrediter till offentliga köpare i länder som har begränsningar i sin kommersiella upplåning i programmen med Världsbanken och IMF, om affären bryter mot mottagarlandets fattigdomsminskningsstrategi eller skuldstrategi eller försvårar landets sociala eller ekonomiska utveckling.

Avsikten med policyn är att EKN inte skall ge garantier i affärer som anses som improduktiva eller som bryter mot mottagarlandets fattigdomsstrategi.

Policyn omfattar den garantigivning som ökar mottagarlandets offentliga direkta eller indirekta skuldsättning.  


EKN:s policy och riktlinjer

Läs mer

Kontaktpersoner

Claes Nordström
Risk advisory & CSR
08-788 00 06

http://www.ekn.se/