För exportkrediter


EKN har olika garantityper som skyddar mot betalningsrisker i dina exportkrediter.

  • För export med kort kredittid, dvs högst ett år, finns garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader. 
  • För exportaffärer där kredittiden är över ett år finns garanti för fordringsförlust, lång kredittid.
  • Garantin för tillverknings- och fordringsförlust täcker även dina upparbetade kostnader, som du på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.


http://www.ekn.se/