Garanti för fordringsförlust: lång kredittid

Garantin för fordringsförlust för lång kredittid finns i två varianter. En garanti då exportören är garantitagare och en garanti när långivande bank är garantitagare. 

 


http://www.ekn.se/