Med bank som garantitagare

Garantin för fordringsförlust riktar sig till banker som finansierar exportkontrakt. Garantin täcker risken för att din låntagare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då fordran uppstår, vilket är när utbetalning till exportören görs. Utbetalning av lånet ska göras direkt till exportören.

Med en EKN-garanti får banken ersättning om låntagaren inte betalar, vilket underlättar för banken att erbjuda kredit.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för fordringsförlust för olika typer av affärer med utlandet, för både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/