Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader

Garanti för kundfordringar täcker risken att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då fordran uppstår, vilket oftast är när du levererar.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för kundfordringar för olika typer av affärer med utlandet: varuexport, tjänsteexport och leasing. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Garanti för kundfordringar, högst 12 månaders kredittid, kan på grund av EU-regler inte användas för affärer till Australien, länder inom EU, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansök via EKN Online
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/