Garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Denna garanti finns i två varianter: med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare.

 

 


http://www.ekn.se/