Med både exportör och bank som garantitagare

Med denna EKN-garanti får exportören ersättning för sina kostnader om kunden bryter avtalet, och långivaren får ersättning om låntagaren inte betalar.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med både exportör och bank som garantitagare, täcker dels exportörens upparbetade kostnader som denne, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera, dels bankens risk för att låntagaren i utlandet inte betalar fordran enligt låneavtalet. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då det finns bindande avtal både för långivaren och exportören.

Finansiären kan använda garantin som säkerhet om denne väljer att låta en annan bank eller ett annat kreditinstitut refinansiera affären. Då överlåter finansiären fordran och rättigheterna under garantin till refinansiären.

Affärer som kan garanteras

Garantin kan avse olika typer av affärer med utlandet:  varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

 


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansök via EKN Online
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/