Med exportör som garantitagare

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust täcker risken för att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Den täcker också dina upparbetade kostnader, som du på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera. Storleken på beloppet du kan försäkra med tillverkningsförlustgarantin utgår från dina upparbetade kostnader (faktureringsbelopp minus vinstmarginal). Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då du har ett bindande avtal.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar eller bryter avtalet, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för tillverknings- och fordringsförlust för olika typer av affärer med utlandet:  varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

 


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansök via EKN Online
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/