Så här går det till att få garanti

Alla blanketter hittar du på under fliken blanketter på startsidan.

Ansök

Ansök i god tid innan du bundit dig för din investering.

EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert.

Anmäl

Din anmälan om att du vill få garanti utfärdad omfattar värdet på din utförda investering. Du kan också välja att anmäla den förväntade avkastningen på investeringen.

1.Investeringens värde

När investeringen helt eller delvis har fullgjorts eller utbetalning av lån skett, anmäler du inom 30 dagar till EKN att du vill få garantin utfärdad.

2.Avkastning på investeringen

Detta anmäler du till EKN årligen, senast 30 dagar efter utgången av investeringsföretagets räkenskapsår. I anmälan gör du en bedömning av den förväntade avkastningen det närmaste året.

Om du väljer att betala premien i efterskott, ska du ange det när du anmäler att du vill få garantin utfärdad.

Betala premie

EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.


http://www.ekn.se/