Säkerhetsgaranti för exportör

EKN:s säkerhetsgaranti vänder sig till dig som är exportör och behöver låta ställa ut en kontraktsgaranti. Den täcker risken att köparen otillbörligt utnyttjar kontraktsgarantin. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar fr o m dagen då kontraktsgarantin ställs ut.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt, vilket underlättar för dig att ställa ut en kontraktsgaranti.

Affärer som kan garanteras

Säkerhetsgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier. Den används nästan uteslutande vid ovillkorliga kontraktsgarantier (on-demand), dvs där köparen inte behöver ange anledning till begäran om utbetalning från utställande bank.

Du kan ansöka om säkerhetsgaranti för olika typer av affärer med utlandet: varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.  

Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för säkerhetsgarantier (februari 2006).


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/