För växlar och remburser

Om betalningsinstrument som växlar eller remburser används, kan även de risktäckas.

Garanti för växlar och remburser innebär att EKN kan dela bankens risk när banken diskonterar växlar och bekräftar remburser.


 

 


http://www.ekn.se/