Rembursgaranti

Rembursgarantin är en riskdelning mellan EKN och bank för bankens bekräftade remburser. Av det totala bekräftelsebeloppet kan 50 procent garanteras av EKN. Hur lång giltighets- och kredittid som accepteras beror på EKN:s riskbedömning.

Garantin har anpassats till förhållanden som gäller för rembursmarknaden och hanteringen är enkel och snabb.

EKN:s offert och garanti är oåterkallelig. 

Remburser som kan garanteras

Rembursen ska följa ICC-reglerna för remburs. Stand-by-remburs omfattas inte av EKN:s garanti.

Garantin avser remburser som är bekräftade, alternativt garanterade av en bank. För en remburs som är garanterad, så kallad ensidigt eller tyst bekräftad, gäller att den garanterande banken ska vara nominerad bank. Rembursen ska vara betalbar/negocierbar hos den bekräftande banken. EKN kan även lämna en oåterkallelig offert avseende så kallat bindande förhandslöfte för remburs som ännu inte öppnats.

Prissättning

Den sökande banken föreslår en premie som EKN tar ställning till i bedömningen av risken.

EKN:s villkor

Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för rembursgarantier (mars 2014).


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansök via EKN Online
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/