Växelgaranti

Växelgarantin riktar sig till banker som förvärvar växlar där det finns en underliggande exportaffär. Garantin täcker utebliven betalning under växeln.

Med en EKN-garanti får banken ersättning om växelacceptanten inte betalar. Garantin förbättrar företagens likviditet genom att möjliggöra för banken att ta över växlarna.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om växelgaranti för olika typer av affärer med utlandet, både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti. En begränsning är dock att garantier inte kan ges för växlar med risktid om två år eller kortare för export inom EU samt andra länder där det finns en fungerande marknad för vissa korta risker (USA, Japan, Kanada, Schweiz, Norge, Island, Australien och Nya Zeeland).


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000. Växellagstiftning i olika länder: Nedan följer en förteckning över länderna där EKN har prövat växelgarantiinstrumentet.
Faktablad i pdf
Växellagstiftning: förteckning över länder
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/