Betalning uteblir

Om köparen eller låntagaren inte har betalat på den avtalade förfallodagen ska du som garantitagare anmäla detta skriftligen till EKN en månad efter förfallodagen. Då kan vi snabbt komma fram till vad vi behöver göra för att förhindra en skada. Om du anmäler den uteblivna betalningen för sent kan du få förlängd karenstid eller förlora din rätt till ersättning. 

Så här anmäler du

Du använder blanketten Anmälan om betalningsdröjsmål för att anmäla utebliven betalning.

När EKN har tagit emot blanketten får du en bekräftelse på det.

Om du senare får betalt för ett belopp som du har anmält som dröjsmål, ska du alltid meddela det skriftligen till EKN. 

 


http://www.ekn.se/