Din självrisk i garantin

Om EKN får betalt från köparen har du som garantitagare rätt till din andel, motsvarande procentsatsen för självrisken. Normalt betalar EKN ut den inom 30 dagar efter det att köparen har betalat.

Självrisken är den procentuella andel av en förlust som inte ersätts enligt garantin. Den är vanligtvis fem procent. När fordran betalas av köparen till EKN får du tillbaka det som motsvarar din självrisk.

Sälja en fordran

EKN kan även få in pengar från en fordran genom att sälja den. Om det finns självriskandelar i fordran säljer vi den först efter att ha samrått med dig. 

Köpa ut självriskandelar

EKN erbjuder regelmässigt att köpa ut självriskandelar i fordringar som är bundna i så kallade skuldkonsolideringar, men kan även göra det i andra fall. 

Överlåta självrisken till tredje part

Det är inte tillåtet att överlåta självrisken till en tredje part. Om du vill sälja din självriskandel av fordran ska du istället kontakta EKN, som då kan köpa ut självriskandelen. 

Skuldkonsolidering eller företagsrekonstruktion

Till grund ligger en överenskommelse mellan Sverige eller EKN och den aktuella gäldenären (som är ett land i skuldkonsolideringssammanhang) om hur fordran ska återbetalas. Inte sällan måste dessa avtal omförhandlas flera gånger för att gäldenären (vanligtvis köparen) inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden. Även självriskandelen följer med i omförhandlingen och återbetalningen skjuts på framtiden. En eventuell avskrivning görs proportionerligt även på självriskandelen.

 


http://www.ekn.se/