Island

Lång kredittid:

Rena statsrisker: Normal riskprövning

Övriga offentliga risker, banker och företag:  Normal riskprövning

Kredittid: Kort 0-12 mån Lång Längre än 12 mån
Landriskklass: 3 (av 7) 3 (av 7)
Riskkategori:    
Statsrisk (*) (*)
Annan offentlig (*) (*)
Banker (*) (*)
Företag (*) (*)
Premieindikation Island

Färgerna anger EKN:s riskbedömning.
En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Färgerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet.

EKN:s Landriskanalyser

Vi skriver landriskanalyser för länder där det finns en stor efterfrågan på EKN:s garantier. Från och med november 2012 publicerar vi dessa analyser på hemsidan.
Landriskanalyser

Landlista

Här ser du EKN:s landriskklassningar, uppdelat på korta och långa kredittider.

Se hela landlistan