Jersey

Kredittid: Kort 0-12 mån Lång Längre än 12 mån
Landriskklass: 0 (av 7) 0 (av 7)
Riskkategori:    
Statsrisk (*) (*)
Annan offentlig (*) (*)
Banker (*) (*)
Företag (*) (*)
Premieindikation Jersey

Färgerna anger EKN:s riskbedömning.
En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Färgerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet.

Landlista

Här ser du EKN:s landriskklassningar, uppdelat på korta och långa kredittider.

Se hela landlistan