Seychellerna

Förlängd karenstid för bank- och företagsrisker: 12 månader

Kredittid: Kort 0-12 mån Lång Längre än 12 mån
Landriskklass: 6 (av 7) 6 (av 7)
Riskkategori:    
Statsrisk *** ***
Annan offentlig *** ***
Banker ** **
Företag ** **
Premieindikation Seychellerna

Färgerna anger EKN:s riskbedömning.
En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Färgerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet.

EKN:s Landriskanalyser

Vi skriver landriskanalyser för länder där det finns en stor efterfrågan på EKN:s garantier. Från och med november 2012 publicerar vi dessa analyser på hemsidan.
Landriskanalyser

Landlista

Här ser du EKN:s landriskklassningar, uppdelat på korta och långa kredittider.

Se hela landlistan