Externa länkar

Här hittar du länkar till svenska organisationer, exportkreditinstitut i andra länder och internationella organisationer.

Svenska organisationer


Almi
Business Sweden (sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden)
Företagarguiden
Handelskamrarna
Kommerskollegium
Kreditförsäkringsföreningen - KFF
SEK, Svensk Exportkredit
Sida
Swedfund
Swedish Cleantech (samverkan och stöd för svensk miljöteknik) 
Tillväxtverket
Sveriges regering
Verksamt.se/utland

Exportkreditinstitut i andra länder

Australien, EFIC
Belgien, Credendo Export Credit Agency
Brasilien, ABGF
Danmark, EKF
Estland, KredEx
Finland, FINNVERA
Frankrike, Bpifrance Assurance Export 
Holland, Atradius
Hong Kong, HKEC
Indien, ECGC
Indonesien, ASEI
Israel, ASHR'A
Italien, SACE
Japan, NEXI
Kanada, EDC
Kina, Sinosure
Korea, K-sure
Lettland, LGA
Malaysia, Exim
Mexiko, BANCOMEXT
Norge, GIEK
Nya Zeeland, NZECO
Polen, KUKE
Ryssland, EXIAR
Schweiz, Serv
Singapore, ECICS
Slovenien, SID
Spanien, CESCE
Spanien, Credito y Caucion
Storbritannien, UK Export Finance
Sydafrika, CGIC
Taiwan, TEBC
Tjeckien, EGAP
Turkiet, Turk Eximbank
Tyskland, Euler Hermes
Ungern, MEHIB
USA, Eximbank
USA, FCIA
USA, OPIC
Österrike, OeKB

Internationella organisationer

Asia Pacific Economic Cooperation, APEC
Asiatiska Utvecklingsbanken, ADB
Bank for international Settlements, BIS
Bernunionen
Europeiska Investeringsbanken, EIB
Europeiska Unionen, EU
Europeiska Utvecklingsbanken, EBRD
Förenade Nationerna, FN
Inter-amerikanska Utvecklingsbanken, IADB
Internationella Valutafonden, IMF
Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA
Nordiska Investeringsbanken, NIB
OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development
OECD:s consensusöverenskommelse
Parisklubben
Världsbanken


http://www.ekn.se/