Återförsäkringsavtal

Exportkreditinstituten i olika länder samarbetar genom olika former av samarbetsavtal. De vanligast förekommande är återförsäkringsavtal. Återförsäkring kan användas när en huvudleverantör gör inköp med en fast räkning från en eller flera utländska underleverantörer.

Det är huvudleverantören som har avtalet med slutköparen, som finns i ett annat land än någon av leverantörerna. Syftet med återförsäkringsavtalet är att dela risken med exportkreditinstitutet i underleverantörens hemland.

För exportören blir det inget merarbete. Denne ansöker om garanti hos EKN som vanligt. Därefter avgör EKN om återförsäkring ska sökas. Det är EKN som utfärdar garantin och betalar ut eventuella skadeersättningar.

EKN har återförsäkringsavtal med följande exportkreditinstitut: 

Australien, EFIC
Belgien, CREDENDO - EXPORT CREDIT AGENCY
Danmark, EKF
Estland, KREDEX
Finland, FINNVERA
Frankrike, BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Italien, SACE
Kanada, EDC
Luxemburg, ODL 
Nederländerna, ATRADIUS DSB
Norge, GIEK 
Polen, KUKE  
Schweiz, SERV
Spanien, CESCE 
Storbritannien, UKEF 
Sydkorea, KSURE
Taiwan, TEBC  
Tjeckien, EGAP 
Tyskland, EULER HERMES
Österrike, OEKB


Läs mer

Andra länders exportkreditinstitut: här finns deras hemsidor.
Länklista i bokstavsordning

http://www.ekn.se/