Organisation

Organisation

EKN:s styrelse består av tio ledamöter från näringslivet, Finansdepartementet, Utrikesdepartementet och Business Sweden. I styrelsen sitter också EKN:s generaldirektör.
Regeringen utser styrelsen och generaldirektören.

Verksamheten är indelad i två affärsområden, ett för stora företag och ett för små och medelstora företag. I staben finns funktioner för regler och riktlinjer, verksamhetsplanering, internationellt samarbete, personalfrågor, kommunikation, finans och IT.


Styrning av EKN

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilken ges i det årliga regleringsbrevet.
EKN:s förordning om exportkreditgaranti
Förordning (2007:1217) med instruktion
Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier
Regleringsbrev 2017
Regleringsbrev 2016
Regleringsbrev 2015

http://www.ekn.se/