EKN:s ledningsgrupp

 

Anna-Karin Jatko
Generaldirektör
08-788 00 00
anna-karin.jatko@ekn.se

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36
beatrice.arnesson@ekn.se

Tomas Duffy
Chef för affärsområdet för stora företag
08-788 01 26
tomas.duffy@ekn.se

Petra Jansson
Chefsjurist, och chef för Compliance och Internationella Relationer
08-788 01 48
petra.jansson@ekn.se

Carl-Johan Karlsson
Chef för affärsområdet för små och medelstora företag
08-788 01 46
carljohan.karlsson@ekn.se

Stefan Karlsson
Chef för risk advisory & CSR
08-788 00 02
stefan.karlsson@ekn.se 

Gun Lidholm
Personalchef
08-788 00 58
gun.lidholm@ekn.se

Patrick Nimander
Finanschef 
08-788 01 35
patrick.nimander@ekn.se


Styrning av EKN

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilken ges i det årliga regleringsbrevet.
EKN:s förordning om exportkreditgaranti
Förordning (2007:1217) med instruktion
Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier
Regleringsbrev 2017
Regleringsbrev 2016
Regleringsbrev 2015

http://www.ekn.se/