Styrelse

Ordförande:

Jan Roxendal

Tidigare vd för Gambro AB,                                                                                   koncernchef Intrum Justitia,
vice vd ABB Group, 
vd ABB Financial Services.
Tillträdde ordförandeposten 2010.

 

Ledamöter:

Ola Asplund
Senior advisor, IF Metall

Inger Dovlin
Direktör

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör

Anna-Karin Jatko
Generaldirektör EKN

Hans Lindberg
Verkställande direktör

Camilla Mellander
Departementsråd, enhetschef Enheten
för främjande och hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Elisabeth Nilsson
Landshövdning

Åke Nordlander
Budgetchef, Finansdepartementet

Peter Yngwe
fd vd, Svensk Exportkredit AB (SEK)

Personalrepresentant:

Bo Lindgren
Kraft, Hälsovård och Anläggningar


Styrning av EKN

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är näringsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilken ges i det årliga regleringsbrevet.
EKN:s förordning om exportkreditgaranti
Förordning (2007:1217) med instruktion
Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier
Regleringsbrev 2017
Regleringsbrev 2016
Regleringsbrev 2015

http://www.ekn.se/