Här kan du få en indikation på premien för EKN:s garanti för fordringsförlust. Om du vill ha en premieuppgift för någon av våra övriga garantier, kontakta oss på telefon 08-788 00 00 eller info@ekn.se.

Fälten nedan används enbart för kredittider över 12 månader.

Tänk på att premieindikationen inte är definitiv. Kontakta EKN för ett säkrare besked.

Landlista

Här ser du EKN:s landriskklassningar, uppdelat på korta och långa kredittider.

Se hela landlistan