Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012
Fortsatt stark efterfrågan på EKN:n garantier
Nya garantier (mkr)
EKN garanterade affärer för 49 miljarder kronor i 123 länder.
Skadeutbetalningar77 miljarder i nya offerter

Publicerad: 2011-03-24
Senast uppdaterad: 2013-02-11