Kontakt

 EKN har olika kontaktpersoner beroende på hur exportföretaget i den aktuella affären ser ut.

Små och medelstora företags exportaffärer:

För företag med omsättning på högst en miljard kronor eller högst 500 anställda, har EKN delat in sin organisation efter regioner i Sverige. 
Kontaktpersoner med namn, telefonnummer och e-post.

Stora företags exportaffärer:

Affärsområdet riktas mot exportföretag med omsättning över en miljard kronor eller minst 500 anställda - och banker som medverkar i dessa affärer.

  • Gruppen Telekom: arbetar med mobila, bredbands- och fasta nät 
  • Gruppen Kraft, Försvar & Anläggningar: eltransmission, kraftgenerering, hälsovård, utrustning för massa- och pappersindustrin, fordringsavtal med andra stater vad gäller politiska händelser
  • Gruppen Gruvteknik och Råvaror: gruvutrustning, livsmedel och livsmedelsteknik, mejeriutrustning
  • Gruppen Transport och Entreprenad: fordon, entreprenadutrustning, försvarsmateriel
  • Gruppen Nya kunder: ansvarar för nya kunder
  • Kontaktpersoner med namn, telefonnummer och e-post.

http://www.ekn.se/