Garantier: en översikt

Olika risker uppstår under en exportaffär. Därför har vi garantier anpassade för de flesta situationer under hela affärsprocessen.

Våra garantier hittar du under fyra flikar:

  • garanti för exportkrediter
  • garanti för kontraktsgarantier
  • garanti för växlar och remburser
  • garanti för rörelsekredit

Garanti för exportkrediter finns i olika varianter, beroende på hur lång kredittiden är och om det är exportören eller långivande bank som står för krediten.

Garanti för kontraktsgarantier används i affärer där köparen ställer krav på bankgaranti som säkerhet för exempelvis fullgörande enligt kontraktet. Med EKN:s motgaranti skyddas bankens fordran på exportören, om bankgarantin tas i anspråk av köparen.

Garanti för växlar och remburser innebär att EKN kan dela bankens risk när banken diskonterar växlar och bekräftar remburser.

Garanti för rörelse- och investeringskrediter innebär att EKN kan dela risk med den bank som erbjuder lån, checkkrediter och övertrasseringsrätter för finansiering av små och medelstora företags exportverksamhet. Även leasingupplägg kan garanteras. Det blir lättare att få finansiering när EKN är med och delar risken.  


http://www.ekn.se/