Så här går det till


Du är välkommen att ta hjälp av oss under hela din affärsprocess eller bara under en del. Ju tidigare du kopplar in oss, desto mer kan vi göra för dig.

Det här gör banken

När EKN täcker en långivande banks risk för utebliven betalning är det banken som ansöker om garanti.

Det här gör företaget

Företaget beskriver exportaffären, antingen via EKN online eller på en blankett som bifogas bankens ansökan..

Det här gör EKN

Vi tar emot din ansökan och bedömer risken i affären. Premien baseras på hur stor risken är.

Den här informationen behöver EKN

För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning behöver vi en tydlig bild av affären. Det vill säga vilken typ av varor eller tjänster som ska säljas till vilket land. Vi behöver veta avtalsbeloppet och få en utförlig beskrivning av köparen, exempelvis genom en årsredovisning. Om något förhållande ändras under affärsprocessens gång, ska EKN informeras om det.

Vad händer om köparen inte betalar?

Vi börjar med att tillsammans med exportören och banken försöka lösa problemet utan att undergräva möjligheten till fler goda affärer i framtiden. Om slutkunden fortfarande inte kan göra rätt för sig, betalar EKN ut ersättning till dig och tar över fordran. I de fall vi i efterhand får tillbaka pengarna från kunden får du igen din självrisk.

Några garantityper har annan utformning

Illustrationen och texten ovan avser EKN:s garanti för fordringsförlust; andra garantityper som vi erbjuder bankerna har lite andra förutsättningar och rutiner. Läs mer under respektive garanti:


http://www.ekn.se/