Garantier: en översikt

Olika risker uppstår under en exportaffär. Därför har vi garantier anpassade för de flesta situationer under hela affärsprocessen.

De garantityper vi erbjuder är:

Garanti för exportkrediter finns i olika varianter, beroende på hur lång kredittiden är och om det är exportören eller långivande bank som står för krediten.

Garanti för kontraktsgaranti används i affärer där köparen ställer krav på kontraktsgaranti som säkerhet för exempelvis fullgörande enligt kontraktet.

Garanti för växlar och remburser innebär att EKN kan dela bankens risk när banken diskonterar växlar och bekräftar remburser.

Garanti för rörelse- och investeringskrediter innebär att EKN kan dela risk med den bank som erbjuder lån, checkkrediter och övertrasseringsrätter för finansiering av små och medelstora företags exportverksamhet. Även leasingupplägg kan garanteras. Det blir lättare att få finansiering när EKN är med och delar risken. 


Definition på små och medelstora företag

Vi definierar små och medelstora företag som företag med högst 500 anställda eller med en omsättning på högst en miljard kronor.

Läs mer

http://www.ekn.se/