Så här går det till

EKN erbjuder garantier som ger säkrare affärer och skyddar dig under hela affärsprocessen.

Ansökan till EKN

Du kan enkelt göra en ansökan online eller via blankett. Du behöver svara på ett antal frågor om din exportaffär och bifoga en kreditupplysning (max 6 månader gammal) på din köpare. Det kan ofta behövas kompletterande finansiell information på köparen såsom resultat- och balansräkningar.

Tänk på att ansöka i god tid innan fordran uppstår.

Offert från EKN

EKN gör sedan en riskbedömning och lämnar en offert där premier och villkor framgår. Det kostar ingenting att ansöka och få en offert.

Du kan redan nu räkna ut premien för din affär här.

För några av våra garantier görs ansökan tillsammans med din bank.

Avtal eller leverans

Om du har fått en offert och vill begära garanti ska detta anmälas till EKN när leverans eller motsvarande prestation har skett.

EKN utfärdar garanti

Du kan enkelt fylla i Begäran om garanti online eller på blankett. Detta anmäler du till EKN senast 30 dagar från det att fordran uppkommit, om inget annat har angetts i offerten. Därefter får du en garanti och en premiefaktura.

Betalning uteblir

Om problem uppstår i din affär, ska du snarast rådgöra med EKN. Du är skyldig att informera EKN om din köpare har betalningsproblem, både i dina affärer som är garanterade av EKN, och de som inte är det, eller om du fått veta något om köparen som kan äventyra betalningen. Om du inte får betalt av din kund, ska du anmäla detta till EKN snarast möjligt efter att 30 dagar har passerat från förfallodatum. Detta gör du genom att fylla i en anmälan om betalningsdröjmål. Därefter påbörjar ett gemensamt arbete med att lösa problemet och driva in fordran.

Ersättning från EKN

Om betalningen uteblir betalar EKN ut ersättning efter en karenstid på 3 månader och tar över din fordran.

 

Du hittar mer utförlig information och villkor här.

 Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 


Definition på små och medelstora företag

Vi definierar små och medelstora företag som företag med högst 500 anställda eller med en omsättning på högst en miljard kronor.

Läs mer

http://www.ekn.se/