Läs mer

Här hittar du broschyrer som riktar sig till såväl exportörer som slutköpare i utlandet.

Är du ny kund? För dig som inte känner till EKN:s garantier sedan tidigare finns en kortfattad guide till EKN: Increase your sales with EKN.

I broschyren Swedish exporters share their EKN experience berättar åtta företag hur EKN blev en nyckelfaktor för deras exportaffärer.

Broschyren International Financing with EKN guarantees riktar sig till slutköparen i utlandet och förklarar vilka dokument som EKN behöver från slutköparen i utlandet. Förutom engelska finns den på spanska, kinesiska, ryska och portugisiska. Kontakta oss gärna om du är intresserad.

Här kan du ta del av hur andra exportföretag lyckats med sina exportsatsningar. 


http://www.ekn.se/