Garantier: en översikt

Olika risker uppstår under en exportaffär. Därför har EKN garantier anpassade för de flesta situationer under hela affärsprocessen.

EKN erbjuder följande garantityper:

Garanti för exportkrediter finns i olika varianter, beroende på hur lång kredittiden är och om det är exportören eller långivande bank som står för krediten.

Garanti för kontraktsgaranti används i affärer där köparen ställer krav på kontraktsgaranti som säkerhet för exempelvis fullgörande enligt kontraktet.

Garanti för växlar och remburs innebär att EKN kan dela bankens risk när banken diskonterar växlar och bekräftar remburser.

Garanti för rörelsekredit är enbart till för små och medelstora företag. 


Definition stora företag

Företag med över 500 anställda eller med en omsättning på mer än en miljard kronor.

http://www.ekn.se/