Så här går det till

Du är välkommen att ta hjälp av oss under hela din affärsprocess eller bara under en del. Ju tidigare du kopplar in oss, desto mer kan vi göra för dig.

Det här gör företaget

Du ansöker om garanti och beskriver exportaffären, antingen via EKN online eller på en blankett.

Det här gör banken

När EKN täcker en långivande banks risk för utebliven betalning är det banken som skickar in ansökan. Banken bifogar en exportörsbilaga där det exporterande företaget beskriver transaktionen.

Det här gör EKN

Vi tar emot din ansökan och bedömer risken i din affär. Premien baseras på hur stor risken är.

Den här informationen behöver EKN

För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning behöver vi en tydlig bild av din affär. Det vill säga vilken typ av varor eller tjänster som ska säljas till vilket land. Vi behöver veta avtalsbeloppet och få en utförlig beskrivning av kunden, exempelvis genom en årsredovisning. Titta i din ansökningsblankett och bilaga så hittar du en lista på det vi behöver. Om något förhållande ändras under affärsprocessens gång, ska du informera EKN om det.

Vad händer om du inte får betalt?

Vi börjar med att tillsammans med dig försöka lösa problemet utan att undergräva möjligheten till fler goda affärer i framtiden. Om slutkunden fortfarande inte kan göra rätt för sig, betalar EKN ut ersättning till dig och tar över fordran. I de fall vi i efterhand får tillbaka pengarna från kunden får du igen din självrisk.

Läs mer om vad som händer om problem uppstår i affären.


Definition stora företag

Företag med över 500 anställda eller med en omsättning på mer än en miljard kronor.

http://www.ekn.se/