Affärsområde små och medelstora företag

Affärsområdet riktar sig mot exportföretag med omsättning upp till en miljard kronor eller upp till 500 anställda - och till banker som medverkar i dessa affärer.

  • Region Mitt: arbetar med företag i länen Dalarna, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro
  • Region Nord: arbetar med företag i länen Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
  • Region Syd: arbetar med företag i länen Blekinge och Skåne
  • Region Väst: arbetar med företag i länen Halland och Västra Götaland
  • Region Öst: arbetar med företag i länen Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Södermanland och Östergötland

Kontaktpersoner

 

Carl Johan Karlsson
Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef
08-788 01 46
carljohan.karlsson@ekn.se


Margaretha Bergman

Biträdande affärsområdeschef
08-788 00 20
margaretha.bergman@ekn.se

 
Michael Andersson
Affärscontroller
08-788 01 20
michael.andersson@ekn.se

 

Lena Höglund
Affärsutvecklare
08-788 00 27
lena.hoglund@ekn.se

Charlotte Ringström
Charlotte Ringström

Assistent
08-788 00 78
charlotte.ringstrom@ekn.se

Region Mitt


Per Ewert
Regionansvarig
08-788 02 33
per.ewert@ekn.se 

 

Jan Grigo
Kundansvarig
08-788 02 34
jan.grigo@ekn.se


Eleonore Plutz
Eleonore Plutz

Affärsjurist
08-788 00 03
eleonore.plutzekn.se

Region Nord

 
Robert Wickman
Robert Wickman
Regionansvarig
08-788 00 04
robert.wickman@ekn.se

 


Jan Grigo
Kundansvarig
08-788 02 34
jan.grigo@ekn.se


Eleonore Plutz
Eleonore Plutz

Affärsjurist
08-788 00 03
eleonore.plutzekn.se

  

Region Syd

Greger LeijonhufvudKundansvarigSmå och medlestora företag

Greger Leijonhufvud, Malmö
Regionansvarig
040-98 06 00
greger.leijonhufvud@ekn.se

Sofia Lindberg
Kundansvarig
08-788 00 25
sofia.lindbergekn.se

 

Anna Långström
Kundansvarig
08-788 02 29
Anna.Langstrom@ekn.seThorsten Metzner
Kundansvarig
08-788 02 25
thorsten.metzner@ekn.se

 Karin Westling
Karin Westling
Kundansvarig
08-788 01 07
karin.westling@ekn.se

Region Väst

Martin Källervald
Martin Källervald, Göteborg
Regionansvarig
031-711 50 00
martin.kallervald@ekn.se


Åsa Larsson, Göteborg
Kundansvarig
08-788 00 71
asa.larsson@ekn.se

Göran Leo Friberg
Kundansvarig
08-788 00 16
goran.friberg@ekn.se
 Anders Ljungkvist
Anders Ljungkvist
Kundansvarig
08-788 01 28
anders.ljungkvist@ekn.se

Maria Sjödin
Maria Sjödin
Kundansvarig
08-788 00 75
maria.sjodin@ekn.se

Lars Svensson
Lars Svensson
Affärsjurist
08-788 00 50
lars.svensson@ekn.se

Region Öst

Håkan Bäckström
Håkan Bäckström
Regionansvarig
08-788 01 25
hakan.backstrom@ekn.se


Jens Barkestam
Kundansvarig
08-788 00 17
jens.barkestam@ekn.se

 Tomas Fransson
Tomas Fransson
Kundansvarig
08-788 01 32
tomas.fransson@ekn.se

Ellen Hoffner
Ellen Hoffner
Kundansvarig
08-788 01 90
ellen.hoffner@ekn.se

Anna Kugelberg

Anna Kugelberg
Kundansvarig
08-788 00 96
anna.kugelberg@ekn.se

Sofia Zdolsek
Sofia Zdolsek
Affärsjurist
08-788 00 51
sofia.zdolsek@ekn.se


http://www.ekn.se/