Stab

Verksamheten är indelad i två affärsområden, ett för stora företag och ett för små och medelstora företag.

Därutöver finns staben som innehåller funktioner för regler och riktlinjer, verksamhetsplanering, internationellt samarbete, personalfrågor, kommunikation, finans och IT. 

 

GD-staben

Petra Jansson
Petra Jansson
Chefsjurist, chef för Compliance och Internationella Relationer
08-788 01 48
pertra.jansson@ekn.se

 

Compliance

Eva Kullberg-Tideman
Eva Kullberg-Tideman
Senior Compliance Officer
08-788 01 56
eva.kullberg.tideman@ekn.se

 


Angelina Madunic
Compliance Officer
08-788 01 04
angelina.madunic@ekn.se

 

Internationella relationer 

Barbro Johansson
08-788 01 80
barbro.johansson@ekn.se

 
Saila Turunen
08-788 00 99
saila.turunen@ekn.se

 

Kommunikation

Beatrice Arnesson 
Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36
beatrice.arnesson@ekn.se

 

 
Katarina Asplund
Marknadskommunikationsansvarig
08-788 01 94
katarina.asplund@ekn.se

 

 
Annika Backlund
Kommunikatör
08-788 01 60
annika.backlund@ekn.se

 

 Carina Kampe
Carina Kampe
Pressansvarig
08-788 01 66
carina.kampe@ekn.se

 

Richard Sigray
Webbansvarig
08-788 02 36
richard.sigray@ekn.se

 

Susanne With
Susanne With
Ansvarig externa relationer
08-788 00 26
susanne.with@ekn.se 

 

HR

Gun Lidholm
Gun Lidholm

Personalchef
08-788 00 58
gun.lidholm@ekn.se 

 

Fredrik Nyberg
08-788 02 42
fredrik.nyberg@ekn.se

Finans


Patrick Nimander

Finanschef
08-788 01 35
patrick.nimander@ekn.se

 

  Eva Fahlin
Eva Fahlin
Affärsplanering och Verksamhetsutveckling
08-788 01 81
eva.fahlin@ekn.se

 


Hans Leijonhufvud
Säkerhetsansvarig
08-788 00 88
hans.leijonhufvud@ekn.se

 

 
Yasuhiro Miyazaki
08-788 00 18
yasuhiro.miyazaki@ekn.se 
Philip Nilsson
08-788 00 19
philip.nilsson@ekn.se

 

 
Alexander Wahlström

08-788 01 02
alexander.wahlstrom@ekn.se


http://www.ekn.se/