Våra kunder berättar

Flexbox

”EKN ger oss styrka att växa internationellt”
Läs mer »

Flexbox behov

Flexbox behöver kapital för att kunna öka takten på sin expansion i Europa.

EKN:s lösning

Rörelsekreditgaranti. EKN garanterar upp till 50 procent av krediten som Flexbox tar vilket gör det lättare för dem att få finansiering.


Oryx Simulations

”Våra simulatorer beter sig som de riktiga maskinerna gör i verkligheten.”
Läs mer »

Oryx Simulations behov

Oryx Simulations behöver kunna erbjuda sin kund konkurrenskraftig finansiering och vill vara säker på att få betalt.

EKN:s lösning

Fodringsförlustgaranti, EKN tar risken och garantin kan även överlåtas till banken.


Dockstavarvet AB

Dockstavarvet AB: ”När EKN är med och garanterar kan vi använda förskotten på ett på ett bättre sätt än att ha dem låsta i banken.”
Läs mer »

Dockstavarvets behov

Ökat kreditutrymme hos banken för bättre likviditet.

EKN:s lösningar

Motgaranti till banken vid förskott.


Avure Technologies AB

”Utan EKN hade våra största affärer varit omöjliga.”
Läs mer »

Avure Technologies behov

Avures kunder betalar stora belopp i förskott, och kräver därför garantier.

EKN:s lösning

Motgaranti, där EKN delar bankens risk på Avure.


Arcos Hydraulik AB

”För att kunna göra bra affärer och leva i lönsam symbios behövs flexibla finansieringslösningar.”
Läs mer »

Arcos behov

Stabil och säker finansiering för att leva upp till stora företags krav på snabba leveranser.

EKN:s lösning

EKN:s rörelsekreditgaranti för exporterande företag och deras underleverantörer.


Boule Diagnostics AB

Det finansiella upplägget ger större säkerhet och en mer förmånlig lösning.
Läs mer »

Boule Diagnostics behov

Erbjuda kunderna finansiella lösningar.

EKN:s lösningar

Lång fordringsförlustgaranti. Garanti för kundfordringar. Rörelsekreditgaranti.


ABB Sweden AB

Finansiering och riskskydd är avgörande för att kunna skapa attraktiva offerter för potentiella kunder.
Läs mer »

ABB:s behov

Riskskydd i tidigt skede för skräddarsydda leveranser

EKN:s lösning

Risksäkring via EKN:s garanti för tillverknings- och fordringsförlust

ABB

Sandvik: representation i 130 länder

Sandvik är ett exportintensivt företag med representation i 130 länder.
Läs mer »

Sandviks behov

En effektiv risksäkring 

EKN:s lösning

Skräddarsydd portföljlösning för ett antal marknader och valutor


Scania Latin America

Dotterbolaget Scania Latin America ansvarar för Scanias produktionsanläggning i Brasilien.
Läs mer »

Scania Latin Americas behov

Alternativa  finansieringslösningar

EKN:s lösning

Garanti som underlättade finansiering i affären


XYLEM WATER SOLUTIONS AB

Med det starka, svenska varumärket Flygt är man ledande på marknaden för dränkbara pumpar och omrörare för vattenreningsprocesser.
Läs mer »

Xylem Water Solutions behov

Riskavtäckning i både mindre och större affärer

EKN:s lösning

Garanti för fordringsförluster


Film region Mitt


Läs mer »

 

Film region Väst


Läs mer »

 

Micvac


Läs mer »

Micvacs behov

Micvac behöver kapital för att expandera.

EKN:s lösning

Rörelsekreditgaranti, EKN garanterar upp till 50% av krediten som Micvac tar vilket gör det lättare för dem att få finansiering. 

Publicerad: 2010-06-07