2009-11-10 Nyhet

EKN öppnar kontor i Göteborg

Allt fler svenska företag vänder sig till EKN för att få hjälp att försäkra sina exportaffärer. - Många företag har uttryckt en önskan om att vi ska vara representerade på västkusten. Jag är glad att vi nu kan göra en satsning som möter den stora efterfrågan som finns, säger EKN:s Generaldirektör Karin Apelman.

Att kunna erbjuda finansiering är ofta en viktig konkurrensfördel för exportföretagen. De exportföretag som känner till att de kan försäkra betalningsrisken hos EKN har lättare att erbjuda krediter eller andra finansieringslösningar och har därför lättare att ta hem affärer.

 -Vi vill att fler företag ska kunna använda sig av den här möjligheten, säger Martin Källervald, regionansvarig för västra Götaland  med placering på det nya göteborgskontoret.

Idag har vi nära relationer med storföretagen på Västkusten. Med den här satsningen kan vi även nå ut till fler små och medelstora företag. Det ökar tillväxtmöjligheterna för de västsvenska företagen som står för en fjärdedel av Sveriges totala export, säger Martin Källervald. 

EKN öppnar sitt nya kontor i Göteborg den 26 november. Adressen blir Maskingatan 5.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/