2009-06-23 Nyhet

Landnytt

Rumänien
Rumänien är nu placerat i landriskklass 4, mot tidigare 3. Anledningen är framförallt mer påtagliga obalanser i bland annat landets statsfinanser. De stora bytesbalansunderskotten har medfört att landet har omfattande refinansieringsbehov; en situation som ger ökad sårbarhet i och med den internationella finanskrisen. Som en följd har Rumänien under våren fått IMF-stöd.

Maldiverna
EKN har omvärderat Maldiver-risker från landriskklass 6 till klass 7. En förklaring till denna förändring är Maldivernas stora bytesbalansunderskott i kombination med dess förhållandevis begränsade valutareserver.

Tidigare har EKN enbart haft en fastställd policy för sin garantigivning för export till centralbanken, finansministeriet och liknande. Nu har EKN en fastställd landpolicy som också omfattar direkta företags- och bankrisker. 

Gällande policy stipulerar förlängd karenstid på 6 månader och även så kallad restriktiv riskprövning.

Vietnam
Den årliga översynen av Vietnam resulterade i att EKN ändrade sin landriskklassificering från tidigare premieklass 4 till premieklass 5.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/