2009-09-21 Nyhet

Regeringen vill höja garantiramen

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 en höjning av EKN:s ram för exportkreditgarantier, från 350 till 500 miljarder kronor.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att EKN får ställa ut exportkreditgarantier för upp till 500 miljarder kronor.

-Det är väldigt positivt och kommer att tas emot väl av företagen. Det betyder att vi kan fortsätta att säga ja till sunda affärer, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

Med anledning av förslagen i budgetpropositionen har utrikesdepartementet skickat ut följande pressmeddelande:

"Regeringen föreslår för 2010:

- en höjning av EKN:s ram för exportkreditgarantier från 350 till 500 miljarder kronor,

- en förlängning av SEK:s låneram på 100 miljarder kronor samt av kreditgarantin för upplåning, dock till högst 250 miljarder kronor hos Riksgälden (jämfört med 450 miljarder kronor för 2009)."


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/