2009-08-26 Nyhet

Rekordstort intresse för EKN:s garantier

Efterfrågan på garantier från Exportkreditnämnden ökade med nio gånger första halvåret 2009 jämfört med motsvarande period 2008. "Det visar att EKN:s roll är viktigare än någonsin och ger konkurrenskraft till svensk exportindustri" säger Karin Apelman, generaldirektör för EKN.

Det totala beloppet för utfästelserna under första halvåret 2009 var drygt 200 miljarder kronor, att jämföras med knappt 22 miljarder kronor för motsvarande period 2008.
Det är en ökning med nio gånger.
– Vad som är intressant att notera i vår halvårsrapport är att antalet ansökningar om garantier fördubblats till 1 258 stycken, säger Karin Apelman.

Tidigare har företagen visat störst intresse för garantier vid mer komplexa affärer i länder med högre risk. Nu efterfrågar de allt oftare även garantier vid affärer med lägre risk, i mer utvecklade länder.
– Den globala finansoron har inneburit att de mindre och medelstora företagen i allt större utsträckning efterfrågar våra garantier då deras möjligheter att få garantier på den privata marknaden varit svårare än tidigare, säger Karin Apelman.

EKN gör ständigt riskreserveringar. Skadenivån under perioden är knappt 45 miljoner kronor på en garantivolym på 134 miljarder kronor.
– En mycket låg nivå. Samtidigt ska man komma ihåg att summan av de utestående dröjsmålen ökade från 188 miljoner kronor vid årsskiftet till 713 miljoner kronor sista juni 2009, säger Karin Apelman.

För att kunna möta den svenska exportindustrins behov även i framtiden har därför EKN anhållit hos regeringen om att fördubbla ramen för exportkreditgarantier från 350 miljarder kronor till 700 miljarder.

Resultatet för första halvåret 2009 för EKN var 215 miljoner kronor.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/