2009-12-16 Nyhet

Tillfällig lättnad i EU-regler ökar möjligheterna för exportföretagen

Finanskrisen har lett till ett tillfälligt tillstånd för EKN att garantera export med kort kredittid till industriländer. I enlighet med EU:s regler ska de privata bolagen i normalfallet ta dessa risker utan konkurrens från statliga garantiinstitut .

EU-kommissionen har gett EKN ett tillfälligt tillstånd att försäkra betalningsrisken i exportaffärer med en kredittid kortare än två år till EU-länderna och övriga västliga industriländer. Förutsättningen är att exportörerna inte kunnat få motsvarande försäkringsskydd hos privata kreditförsäkringsbolag.

EKN får i normalfallet inte garantera dessa exportaffärer. Men mot bakgrund av den senaste tidens finanskris och sjunkande riskkapacitet hos de privata kreditförsäkringsbolagen kan EKN nu tillfälligt göra det. Behovet av detta har varit särskilt stort hos de små och medelstora företagen.

EKN är ett komplement till den privata marknaden. Vi samverkar med de privata bolagen för att säkerställa att exportföretagen kan täcka sina risker.

-Tillsammans med de privata bolagen främjar vi exporten och ser till att affärer kan bli av, säger generaldirektör Karin Apelman.

EU-kommissionens tillstånd gäller exportleveranser till och med 31 december 2010.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/