2009-06-12 Nyhet

Utvidgade garantimöjligheter

Exportföretagens ökade behov av finansiering har lett till att vi tagit fram nya, tillfälliga lösningar där EKN delar risk med finansiärer i samband med de stora exportföretagens rörelsefinansiering.

Ett tjugotal exportföretag har nu ansökt och fått utfästelser om garantier för rörelsefinansiering, till ett värde av 55 miljarder kronor. Än så länge är det sju företag som genomfört finansiering med hjälp av EKN-garanti, till ett värde av 20 miljarder kronor. Finansieringsbehovet är knutet till exportverksamhet och EKN tar ut en marknadsmässig och riskavspeglande premie.

-Vi har intensifierat vårt samarbete med banker och SEK (Svensk Exportkredit), för att frigöra riskkapacitet till exportaffärer. Med denna lösning möter vi de stora, svenska företagens behov under rådande förhållanden, säger generaldirektör Karin Apelman. Under normala förhållanden är behovet av garanti för rörelsefinansiering något som vi endast ser hos små och medelstora företag.

För mer information:

läs mer i avsnittet "Andra lösningar"

eller kontakta:

Andreas Ericson, tel 08-788 01 46 

 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/