2009-05-29 Nyhet

landnyheter

Elfenbenskusten: EKN har öppnat upp restriktivt för risktäckning på banker och privata företag. Bakgrunden är den politiska stabiliseringen som gett möjligheter till ekonomisk återhämtning.

Rwanda: EKN har ändrat sin landriskpolicy för affärer med kortfristig kredittid såväl som för långfristiga krediter. En nyhet är att EKN nu kan ta risker direkt på företag, också för långa kreditrisker. Dock är riskprövningen fortfarande restriktiv.

Ukraina: EKN har beslutat att placera Ukraina till landriskklass 7, som motsvarar en ökad landrisk, på grund av det svåra ekonomiska och politiska läget i landet.

Irak: EKN har öppnat för att garantera export till Irak, för både affärer med korta och långa kredittider. EKN tillämpar restriktiv riskprövning och kan garantera statsrisker eller bankrisker, dvs en förutsättning är att affären har säkerheter/garantier från irakiska staten eller en kreditvärdig irakisk bank.    


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/