2010-04-13 Nyhet

Exportseminarium i Sundsvall och Östersund

Gör dina exportaffärer säkrare och lönsammare. Välkommen till våra seminarier där du får veta mer om hur du kan dra nytta av garantier från EKN och finansiering från ALMI Företagspartner Mitt. Tisdag den 20 april i Sundsvall och onsdag den 21 april i Östersund.

Se hela inbjudan här.

Anmäl dig på:
www.ekn.se/sundsvall
www.ekn.se/ostersund

Har du inte möjlighet att delta med vill veta mer?
Kontakta oss på marknad@ekn.se

 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/