2010-11-23 Nyhet

Kvartal III 2010: Fortsatt mycket hög efterfrågan på EKN:s tjänster

 

  • Volymen på de garantier som utfärdats under perioden är 60 procent högre än den var motsvarande period föregående år, 94 miljarder kronor jämfört med 58 miljarder kronor under tredje kvartalet 2009.
  • Under perioden har det bundna engagemanget ökat kraftigt, 237 miljarder kronor jämfört med 165 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Skadeersättningarna ökade till 225 miljoner kronor, att jämföra med 156 miljoner kronor under tredje kvartalet föregående år.
  • Efterfrågan på EKN:s tjänster ligger kvar på en högre nivå än före krisen.  

 

 


EKN:s delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/