2009-02-26 Nyhet

Landnytt

Vid en genomgång av länder i Östeuropa och OSS har EKN gjort vissa förändringar i sin landriskklassificering till följd av det försämrade ekonomiska läget i regionerna. 

Nedan redovisas förändringarna. EKN:s landriskklassning innehåller klasserna 0 till 7. Ju lägre siffra, desto bättre kreditvärdighet har landet. 

EKN flyttar Bulgarien till landriskklass 4 (från 3).

Kroatien till 5 (från 4).

Estland till 3 (från 2).

Ungern till 4 (från 3).

Lettland till 4 (från 3).

Litauen till 3 (från 2).

Ukraina till 6 (från 5).

Vid genomgången förändrades även landriskklassificeringen på Slovakien till 0 (från 1).

Slovakien är numera ett så kallat high-income OECD-land och uppgraderingen av landet var främst en formalitet.

 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/