2010-12-20 Nyhet

Ny garanti för exportaffärer med kort kredittid

Den 1 januari 2011 introducerar EKN en ny garanti – garanti för kundfordringar, högst 12 månaders kredittid. Den ersätter två garantier – garanti för fordringsförlust med högst 12 månaders kredittid samt basgaranti för små och medelstora företag med högst 6 månaders kredittid.

Vi vill göra det enklare och tydligare för dig att ansöka om garanti för exportaffärer med korta kredittider, genom att erbjuda en enda garanti. Vi kombinerar det bästa från respektive garanti för att både behålla enkelheten men också ge utrymme för viss flexibilitet när det gäller vilka affärer som EKN kan garantera.

Vad betyder det för dig som idag använder basgarantin respektive garantin för fordringsförlust, högst 12 månader?

Från och med den 1 januari 2011 ska du - för alla nya affärer du vill försäkra - ansöka om garanti för kundfordringar, högst 12 månaders kredittid.

Till ansökan om garanti behöver du bifoga en kreditupplysning på köparen. Denna kreditupplysning ligger till grund för EKN:s riskprövning i affären. Exempel på kreditupplysningsbyråer i Sverige är: Dun & Bradstreet (www.dnbsweden.se), UC (www.uc.se), Coface (www.coface.se),
Creditsafe (www.creditsafe.se).

Garantins omfattning

Garantins omfattning är i huvudsak densamma som i de två tidigare garantierna men med större flexibilitet vad gäller belopp, kredittid och valuta. Garanti för kundfordringar kan ställas ut i svenska kronor, euro, US-dollar, schweiziska franc och japanska yen. Fakturerar du i annan valuta ställs garantin ut i svenska kronor. Garantin ger ersättning för utebliven betalning enligt avtalet mellan dig som säljare och köparen. Du ansöker om en limit för ett år avseende ett kontrakt eller flera. Premien beräknas på samma sätt som tidigare. Rättigheterna under garantin kan som tidigare överlåtas till bank.  

Nuvarande garantier och offerter

Garantier och offerter som du redan har fått för basgarantin och fordringsförlustgarantin, gäller till dess de har löpt ut.

Nya garantier och offerter

Du kan ansöka om den nya garantin redan idag. Ansök gärna via EKN Online.

Garantiinformation 

Frågor och information

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 


Kontaktpersoner

http://www.ekn.se/