2010-10-29 Nyhet

Nya villkor för EKN:s rembursgaranti

Från och med den 1 november gäller nya allmänna villkor för EKN:s rembursgaranti.

Två nyheter har införts:

  • I de nya villkoren anges att garantin inte är bindande för EKN om det visar sig att garantitagaren lämnat muta i samband med exportaffären.
  • I de nya villkoren har en punkt lagts till avseende obetald dröjsmålsränta. Där anges att ränta endast skaderegleras om rembursbeloppet ersätts av EKN.

De nya villkoren gäller för ansökningar som inkommer till EKN från och med den 1 november 2010.

Läs villkoren och mer information om rembursgarantin.

Om du har frågor, kontakta gärna Karin Westling på telefon 08-788 01 07.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/