2010-12-20 Nyhet

Nyutkommen bok om EKN

Boken "I en värld av risker, EKN 1933-2010" av professor Hans Sjögren ges ut på Ekerlids förlag. Den beskriver EKN:s historia från trettiotalets depression till den senaste finanskrisen och beskriver i caseform fyra företags behov av EKN.

Professor Hans Sjögren och Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF) har studerat EKN från grundandet 1933 och fram till år 2010. Hans Sjögren har gått igenom en stor mängd arkivmaterial och genomfört intervjuer med personer som arbetat med de garanterade exportaffärerna, hos exportföretag, banker, EKN och UD. Projektet har genomförts på uppdrag av EKN och har resulterat i en bok som nu ges ut på Ekerlids förlag.

Hans Sjögren har i projektet lagt särskild tonvikt på EKN:s betydelse för svenska exportföretags möjlighet till introduktion av ny teknik, inträde på nya marknader och expansion på existerande marknader. Fyra exportföretags behov av EKN studeras i caseform. De senaste årens finanskris beskrivs och belyser EKN:s roll i nutid.

Boken beskriver hur Sverige varit med i utvecklingen av exportkrediter, ända från början av nittonhundratalet. EKN:s historia är ett bra exempel på god samverkan mellan statlig aktör och näringsliv - helt finansierad av näringslivet.

"Jag är glad att det har skrivits en bok om EKN. Vi har nu EKN:s historia dokumenterad och bevarad", säger generaldirektör Karin Apelman. "Det är särskilt intressant att jämföra kriser under årens gång och se den senaste finanskrisen i relation till tidigare kriser."

Boken kan beställas på www.ekerlids.com.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/